Våre webdesign prinsipper

Et profesjonelt design og en brukervennlig struktur på nettstedet er alfa omega for å fremstå som seriøs på nettet. Ofte er en nettside førsteinntrykket til en framtidig kunde, og da er det viktig å framstå som en seriøs aktør med en solid nettside.

Hovedfokuset er først å plassere de forskjellige navigasjonselementene der de skal være. Nettsiden må struktureres etter hvilke målgrupper nettsiden hovedsaklig skal lages for, og etter hvilket formål nettsiden skal ha. Dette sikrer veldig god og oversiktlig navigasjon, som er optimal for ønsket målgruppe. Deretter gjør vi nettstedet visuelt tiltrekkende.

Designet skal gjenspeile bedriften eller organisasjonen best mulig. Ofte gjøres dette ved å designe nettstedet etter logoen, slik at nettstedet er med på å bygge opp og forsterke bedriftens eller organisasjonens visuelle identitet. Vi kan også designe en logo for dere.

Sent i 2004 innførte vi at alle våre nettsider skal utvikles etter webstandardene, som er fastsatt av The World Wide Web Consortium. Dette gjør at sidene blir tilgjengelig på flest mulig apparater og enkelt å tilpasse mediene internett vises via i fremtiden - blant annet TVen og hånholde apparater.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.