Kriminalitetsofre.no

Kriminalitetsofre.no

Kunde: Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
URL: kriminalitetsofre.no
Type oppdrag: Komplett nettløsning med publiseringsløsningen ADP
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: Sommer 2008

Klient beskrivelse

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) er et gratis lavterskeltilbud til personer som har opplevd kriminalitet, og de har kontorer i per i dag i 14 byer med god geografisk spredning. Tilbudet ble i ti år vært drevet som et forsøksprosjekt. Fra 1. januar 2007 ble tilbudet permanent. Driften finansieres over statsbudsjettet og Kontoret for voldsoffererstatning er faglig og administrativt ansvarlig for driften.

Oppdrags beskrivelse

Kriminalitetsofre.no er en informasjonsportal konstruert over samme lest som voldsoffererstatning.no, bare med en annen fargeprofil, for å skape et gjenkjennende inntrykk av de to nettsidene. Nettsiden skal hovedsaklig formidle hva kontorene kan bistå med, samt hvor publikum kan oppsøke disse kontorene og få hjelp.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.