FKrev.no

FKrev.no

Kunde: Finnmark kommunerevisjon IKS
URL: fkrev.no
Type oppdrag: Standard nettløsning og ekstranett, kjørt på nettmotoren ADP
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: 2008

Klientbeskrivelse

Finnmark kommunerevisjon IKS er eid av Vardø-, Vadsø-, Sør-Varanger-, Nesseby-, Tana-, Båtsfjord-, Berlevåg-, Gamvik- og Lebesby kommuner samt Finnmark fylkeskommune, og bistår disse eierkommunene med en rekke revisjonsfaglige oppgaver innenfor regnskaps- og forvaltningsrevisjon.

Oppdragsbeskrivelse

Kunden ønsket en nettside for å presentere informasjon ut mot sin eiere og andre interessenter på en ryddig og moderne måte. I tillegg har de et ekstranett med interninformasjon, blant annet med en aktivitetskalender for organisasjonen.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.