Voldsoffererstatning.no

Voldsofferererstatning.no

Kunde: Kontoret for Voldsoffererstatning
URL: voldsoffererstatning.no
Type oppdrag: Komplett nettløsning med publiseringsløsningen ADP, egenutviklede moduler, ekstranett, pressebilder
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: 2004-2007

Klient beskrivelse

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

Oppdrags beskrivelse

Voldsoffererstatning.no skulle være en informasjonskanal for Kontoret for Voldsoffererstatning. Nettsiden har flere målgrupper - søkere som kan finne ut om de har krav på voldsoffererstatning, adovkater som jobber med voldsoffererstatnings oppdrag og journalister. Dette gjør at strukturen må være så enkel som mulig og i utgangspunktet tilpasset disse hovedmålgruppene. Nettsiden bruker ADP som bakomforliggende publiseringsløsning, og alt innhold redigeres ved hjelp av denne.

Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre har også et felles ekstranett for internkommunikasjon mellom kontorene som ligger spredt rundt i landet.

Etter oppstarten har nettsiden utvidet med blant annet en bestillingsseksjon for brosjyrer, medieomtaleseksjon, pressebilder tatt av Arctic Design med mer.

Sagt om Voldsoffererstatning.no

"Artic Design fikk oppdraget med å bygge nettsiden voldsoffererstatning.no. De løste oppgaven på en utmerket måte og brukere av nettsiden gir positive kommentarer til sidens oversiktlighet og funksjonalitet. Vi har brukt AD Publish - publiseringsløsningen til Artic Design - på vår web siden høsten 2004. AD Publish er så enkel og brukervennlig at jobben blir en lek. "
- Svavar Bjørnsson, Kontoret for voldsoffererstatning

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.